Matties vriendengroep

Matties
Gezien de signalen dat er voor jongeren met een beperking op sociaal gebied weinig tot niets wordt georganiseerd heeft het jongerenwerk speciaal voor hen een avond in De Skûle om samen te chillen.

Het doel van de Matties vriendenkring is om jonge mensen te stimuleren sociale contacten op te bouwen buiten het hulpverleningskader, en een realistischer beeld te ontwikkelen van het verloop van sociale contacten en de eigen rol daarin. Tegelijkertijd ervaren de jongeren het uitgaan op een laagdrempelige manier.

Na verloop van tijd kan de drempel naar gewone verenigingen of activiteiten hierdoor lager worden: de jongeren stimuleren elkaar daarin. Uiteindelijk breiden de deelnemers niet alleen hun sociale netwerk uit, maar oefenen zij ook met allerlei sociale vaardigheden en kunnen zij ervaringen uitwisselen over woon-, werk- en leefsituaties.

Matties vriendenkring richt zich vooral op jonge mensen met een beperking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een psychische stoornis, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en / of stoornis in het autistische spectrum. Leeftijdsindicatie van 14 – 25 jaar.

De Matties komen samen op vrijdagavond (19.00 tot 22.00) bij de Skûle aan de Godsacker 35 in Franeker.

Voor meer info over de Matties kun je contact opnemen met Maaike Elsenbroek 06-34486455 of Maaike@connexa.nl