Menu Sluiten

MDT-” Zoek het uit”

MDT Zoek ’t uit:

Maatschappelijke diensttijd is nu een anderhalf jaar onderweg. In dit jaar hebben 3 groepen het traject al afgerond en zijn er 3 groepen op dit moment bezig.

De 1e groep was 4 weken onderweg en middenin het proces van matching en toen begon de corona crisis. Heel snel is er door de jongerencoaches, samen met de jongeren, geanticipeerd op de nieuwe situatie. Vertrekpunt was: waar hebben de jongeren behoefte aan en wat kan wel. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste werkwijze waarin steeds geëxperimenteerd wordt samen met jongeren tussen online en fysieke bijeenkomsten. Belangrijkste doel: contact houden, dag invulling en structuur bieden, ondersteunen en coachen jongeren.

Door de ervaringen met de eerste 3 groepen hebben we geleerd dat jongeren het erg fijn vinden fysiek op locatie het programma te volgen. Houdend aan de maatregelen en door maatwerk te leveren lukt het behoorlijk om zo het programma, sprekers en workshops op locatie plaats te laten vinden.

Vanuit MDT wordt er gekeken wat wel mogelijk is. Sommige jongeren zijn bij een bedrijf of organisatie bezig met een ervaringsplek, andere volgen nog het wekelijkse programma op locatie of online om structuur te houden en verder te oriënteren naar beroepen en talenten. Bezig zijn met persoonlijke doelen en de toekomst is middelpunt van het programma.

Het programma bestaat uit: kennismaken, workshops, sprekers uit bedrijven en vrijwilligersorganisaties, regio-oriëntatie, ervaren van betekenis zijn m.b.v. een MDT-actie met Sociaal Goud, speurtocht, spelletjes. Daarnaast zijn er individuele coaching gesprekken.

Iedere jongeren tussen de 16 en 27 jaar die 24 uur per week beschikbaar is kan mee doen met MDT. Het is een traject van 6 maanden om te ontdekken wat je wilt en te werken aan je persoonlijke doelen. Meer weten?! Kijk op www.mdt.frl