Menu Sluiten

Matties-Vriendenkring 14/25 jaar

Gezien de signalen dat er voor jongeren met een beperking op sociaal gebied weinig tot niets wordt georganiseerd heeft het jongerenwerk  speciaal voor hen een avond in De Skûle om samen te chillen.

Het doel van de Matties vriendenkring is om jonge mensen te stimuleren sociale contacten op te bouwen buiten het hulpverleningskader, en een realistischer beeld te ontwikkelen van het verloop van sociale contacten en de eigen rol daarin. Tegelijkertijd ervaart men het uitgaan op een laagdrempelige manier.
Na verloop van tijd kan de drempel naar gewone verenigingen of activiteiten hierdoor lager worden: men stimuleert elkaar daarin. Uiteindelijk breiden de deelnemers niet alleen hun sociale netwerk uit, maar oefenen zij ook met allerlei sociale vaardigheden en kunnen zij ervaringen uitwisselen over woon-, werk- en leefsituaties.

Matties  vriendenkring richt zich vooral op jonge mensen met een beperking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een psychische stoornis, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en / of stoornis in het autistische spectrum. Leeftijdsindicatie van 14 – 25 jaar.

Aanmelden of meer informatie?
T 0517-393750
I  www.deskule.nl