Menu Sluiten

JMZ-Krantenartikel Franeker Courant 5 mei 2021

 

 

 

 

 

 

Centrum Mantelzorg Waadhoeke en Steunpunt Mantelzorg Harlingen verzorgen vanaf deze week iedere maand een bijdrage over mantelzorg in de regio. In deze eerste editie gaat het over jonge mantelzorgers in Waadhoeke en Harlingen.

Jonge mantelzorgers zijn jongeren van 7 tot en met 21 jaar die opgroeien met een familielid dat (chronisch) ziek of gehandicapt is. Dit kunnen lichamelijke of psychische aandoeningen zijn. 1 op de 5 jongeren is mantelzorger. Vaak is bij de omgeving niet bekend welke impact het zorgen voor, of de zorgen die ze maken, heeft op deze jongeren. Ze zeuren niet, worden sneller zelfstandig of houden de goede schijn op door schaamte.

Sinds enkele maanden is de werkgroep Jonge Mantelzorgers Waadhoeke actief. Deze bestaat uit drie ervaringsdeskundige jongeren die het belangrijk vinden dat de jonge mantelzorgers goed op het netvlies komen bij de hulpverlening, onderwijs, ouders en betrokkenen. Maar vooral bij de jongeren zelf. Door het organiseren van ‘fun-uitjes’ voor de jongeren uit de Waadhoeke en Harlingen willen ze jonge mantelzorgers een hart onder de riem steken. Naar hun zeggen: ‘Het is fijn om andere jongeren te ontmoeten waar ook wat aan de hand is. Je hoeft niks uit te leggen en kan elkaar begrijpen. Het voelt dat je niet alleen bent waar het anders is.’

De JMZ Waadhoeke wordt ondersteund door een jongerenwerker die verbonden is aan het Centrum Mantelzorg. Het Centrum Mantelzorg is erg blij met de inzet van deze jongeren omdat zij de beste ambassadeurs zijn om dit onderwerp goed op de kaart te zetten bij jongeren zelf. Dat het onderwerp jonge mantelzorg deze aandacht kan gebruiken bleek uit de enquête die tijdens huisbezoeken in november is gehouden onder JMZ’ers en hun ouders in de gemeente Waadhoeke. Zij gaven aan dat binnen het onderwijs en de zorginstanties er in de praktijk niet of nauwelijks oog is voor deze groep. Deelnemers ervaren dit als een groot gemis omdat zij zelf veel steun hebben aan de contacten met jongeren in soortgelijke situaties. Jongeren gaven aan behoefte te hebben aan meer verbindende activiteiten om vaker met elkaar in contact te zijn. Zij halen hier steun en begrip die ze missen in de gewone sociale contacten. Ze ervaren vaak een drempel om de thuissituatie te delen met ‘normale’ vrienden. Of ervaren eenzaamheid.

De week van de jonge mantelzorgers van 1 tot 7 juni. Het thema is Niet te missen! Deze campagne laat zien wat de impact is van mantelzorg in het leven van jongeren. Landelijk worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben.

De JMZ Waadhoeke is niet te missen doordat ze voor deze week met de makers van de podcast Youngsters hun verhaal delen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de organisatie van een uitje op 12 juni. Meer nieuws hierover is te vinden op jongerenwerkwaadhoeke.nl.

Voor meer informatie of aanmelden van jonge mantelzorgers kun je contact opnemen met Rixt Hiemstra, r.hiemstra@deskule.nl of tel. via 0517-393750

https://franekercourant.nl/artikel/1163309/jonge-mantelzorgers-in-waadhoeke-en-harlingen.html