Menu Sluiten

Info-Jongerenwerk.

Het jongerenwerk biedt voorzieningen voor alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Je kan hierbij denken aan een luisterend oor voor jongeren maar ook ouders en buurtbewoners. Maar ook zijn wij een schakel tussen o.a. de jongeren, de buurt,  het gebiedsteam, politie en gemeente.

80% van de jongeren groeit op zonder veel problemen. Het jongerenwerk kan met hen voorzien in een basisvoorziening met een uitnodigend activiteitenaanbod. 20% van de jongeren heeft extra aandacht nodig omdat ze te maken hebben met  omstandigheden die hen remmen in hun ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan middelengebruik van alcohol/drugs en gameverslaving, psychische sociale kwetsbaarheid door eigen problematiek of als gevolg van een moeilijke thuissituatie, geldproblemen, etc.

Het jongerenwerk richt zich preventie, signalering en gedragsbeïnvloeding. Dit doen we door;

  • Het bevorderen van participatie; leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties en stimuleren van maatschappelijke participatie.
  • Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling; weerbaarheidstrainingen, kooklessen, etc.
  • Educatie en voorlichting van jongeren en ouders; middelengebruik, pesten, sexting, seksuele voorlichting, vuurwerkpreventie, financiën. Delen van signalen en trends d.m.v. social media.

Deze methodes worden ingezet naar aanleiding van sociaal maatschappelijke trends. Maar kunnen ook middel zijn om te leren wat zich afspeelt in de leefwereld van de jongeren. Dit doen de  jongerenwerkers door dwarsverbanden te leggen in de domeinen van het gezin/thuis, de school, vrije tijd en de leefomgeving. Waar nodig verwijzen wij in overleg met de jongeren, en zo nodig ouders, door naar professionele hulpverlening.

Het jongerenwerk werkt vraag- vindplaatsgericht in dorpen en wijken in de gemeente Waadhoeke. Dit betekent dat we aansluiten bij vragen, behoeften, ervaringen en oplossingen van de jongeren en bewoners zelf. Bewoners kunnen een persoonlijke vraag of een situatie inbrengen waarbij het jongerenwerk kan meedenken. Jongeren en bewoners zelf zullen hierin een initiatief moet nemen. Ook kan het zijn dat de gemeente, politie of andere instantie bij het jongerenwerk komt met een verzoek om signalen op te pakken.

Mogelijkheden en vaardigheden van jongeren en hun netwerk zelf zijn hierbij het uitgangspunt. Zo nodig helpen wij hen op weg bij het ontwikkelen hiervan. Wij activeren mensen en omgeving zelf een rol en verantwoordelijkheid te nemen in het aandragen van oplossingen, organiseren van activiteiten, of het nemen van initiatieven.

Om ons werk goed te kunnen doen is de inbreng van de bewoners van onze gemeente belangrijk. Hebben jullie vragen, kwesties of suggesties waarin jongeren een centrale rol spelen? Neem dan contact op met ons. Wij denken graag mee.

Onze contactgegevens en activiteiten kunnen jullie vinden op onze website jongerenwerkwaadhoeke.nl, op social media zijn wij actief op Instagram  jongerenwerkwaadhoeke en Facebook jongerenwerk Waadhoeke.